Tworzymy web aplikacje

  • Przemyślane
  • Użyteczne
  • Wydajne
  • Skalowalne
  • Bezpieczne

Nasze zasady

Agile / Scrum

Tworzymy trzymając się zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania. Prowadzimy projekt w sposób bardzo zdyscyplinowany, przemyślany. Oddajemy zawsze w terminie.

No vendor lock-in

Używamy znanych frameworków, otwartych źródeł z przestrzeganiem nałożonych praw. Nasze systemy pracują na zróżnicowanej infrastrukturze serwerowej. Umożliwiamy prace nad naszym kodem programistom klienta lub innemu Software House.

Piszemy testy

Praktykujemy TDD, pisanie testów jest dla nas nieodłącznym elementem powstawania oprogramowania. Dążymy do tego aby nasz kod był wysoce zoptymalizowany, wygodny w modyfikacji i po prostu piękny!

Code review & refactoring

Posiadamy bardzo jasno określone reguły jakościowe. Każda linijka kodu przechodzi przez pełny proces code-review. Nie lubimy bić rekordów w linijkach napisanego kodu, niesiemy ulgę programistom przejmującym nasze oprogramowanie ułatwiając im wdrożenie się bez studiowania setek linijek funkcji i klas.

Starannie zaprojektowane

Projektując systemy trzymamy się zawsze jednego klucza – oprogramowanie musi być skalowalne, rozszerzalne oraz bardzo starannie zaprojektowane tak w obszarze koncepcyjnym, logice jak i procesie produkcyjnym.

Wzorce projektowe

Stosujemy w praktyce. Są dla nas nie tylko standardem ale również dbałością o przyszły rozwój oprogramowania.

Wysoko wydajne

Posiadamy wiedzę w obszarze tworzenia aplikacji pracujących na rozproszonych platformach wielo serwerowych, obsługujących wysoki oraz bardzo wysoki poziom ruchu użytkowników. Zapewniamy bardzo niski poziom czasu dostępu do wysoko obciążonych zasobów.

Bardzo bezpieczne

Kładziemy wysoki nacisk na bezpieczeństwo kodu naszych aplikacji oraz środowiska w którym pracują. Posiadamy doświadczenie w przechowywaniu dokumentów poufnych oraz wrażliwych. Posiadamy w tym obszarze wypracowane procedury prac jakościowych.

Sprwdź technologie w których pracujemy! Sprawdź