Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół programistyczny gotowy do realizacji najbardziej złożonych i rozbudowanych systemów informatycznych.

Back End

 • PHP (5.x)
 • ZEND Framework 2
 • Symfony 2
 • Yii
 • Propel / Doctrine
 • Python
 • Django
 • Hadoop, Big Data

Front End

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • AngularJS
 • ExtJS
 • Dojo
 • Less / gruntJS
 • Bootstrap

Bazy danych

 • MySQL
 • MongoDB
 • MS SQL
 • PostgreSQL
 • SQlite

Pracujemy również na wielu innych środowiskach! Zapytaj